O projektu

Detalji

 • Naslov: EUROPEAN HERITAGE FOR YOUTH INVOLVEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 • Datumi izvođenja: 1. lipnja 2020. – 30. rujna 2022. (28 mjeseci)
 • Program: Erasmus + KA2 Strateško partnerstvo za razmjenu dobrih praksi za mlade
 • Ugovor broj: 2020-1-IT03-KA205-018135

Glavni cilj

Poticati razmjenu i dijalog između mladih ljudi i radnika koji rade s mladima iz 7 različitih zemalja EU-a o pitanjima očuvanja i promicanja prirodne i kulturne baštine i društvene uključenosti, razvijanja poduzetničkih kompetencija u području ekološkog i održivog turizma te transverzalnih kompetencija za osobni i profesionalni razvoj. i aktivno sudjelovanje u društvu.

Specifični ciljevi

 • Podići svijest o važnosti europske kulturne baštine kroz informativne i neformalne edukativne aktivnosti, kao alata za društvenu uključenost, sudjelovanje mladih i društveno poduzetništvo.
 • Promicati obrazovanje mladih ljudi o okolišu, posebice obrazovanje o ekoturizmu za aktivno građanstvo.
 • Ojačati osjećaj pripadnosti i sudjelovanja, promičući aktivnosti koje štite i unapređuju zajedničku baštinu, uključujući mlade i lokalne dionike.
 • Poboljšati ključne kompetencije radnika koji rade s mladima kako bi se poboljšala kvaliteta njihove aktivnosti.
 • Poticati uključivanje i zapošljivost mladih ljudi s manje mogućnosti (uključujući NEETs) kroz kvalitetan rad s mladima i transnacionalne aktivnosti učenja.
 • Olakšati prijelaz mladih ljudi iz mladosti u odraslu dob, podržavajući njihovu integraciju u tržište rada razvijajući ključne kompetencije i promičući kreativno učenje, poduzetništvo i društveno poduzetništvo.

Glavne aktivnosti

 • Transnacionalni koordinacijski sastanak u Portugalu kako bi se odredile strategije, metodologije rada i detalji aktivnosti. 1 sudionik za svaku partnersku organizaciju.
 • Lokalne aktivnosti I: dijagnoza i analiza stanja, identifikacija i prikupljanje dobrih praksi u području ekološkog i održivog turizma i socijalnog poduzetništva.
 • Kratkoročna zajednička obuka osoblja u Grčkoj. 2 sudionika za svaku partnersku organizaciju (radnici s mladima), trajanje 4 dana + 2 dana putovanja.
 • Kratkoročna zajednička obuka osoblja u Španjolskoj. 2 sudionika za svaku partnersku organizaciju (radnici s mladima), trajanje 4 dana + 2 dana putovanja.
 • Transnacionalni projektni sastanak u Hrvatskoj za razmjenu dobrih praksi, finaliziranje rezultata LA1, pripremu izvješća o napretku i planiranje budućih aktivnosti. 1 sudionik za svaku partnersku organizaciju.
 • Lokalne aktivnosti II: Kreiranje online sadržaja za mlade i mlade osobe u područjima ekološkog i održivog turizma i socijalnog poduzetništva.
 • Mješovita mobilnost mladih ljudi u Litvi. 3 sudionika za svaku partnersku organizaciju (mladi između 18 i 30), trajanje 5 dana + 2 dana putovanja (Otkazano).
 • Mješovita mobilnost mladih u Portugalu. Sudjelovat će 18 mladih između 18 – 30 godina. Trajanje 5 dana + 2 dana putovanja.
 • Završni sastanak u Portugalu za evaluaciju projekta. 2 sudionika za svaku partnersku organizaciju, trajanje 2 dana.
 • Lokalne aktivnosti III: Evaluacija mješovite mobilnosti, prikupljanje proizvoda mješovite mobilnosti, događaji vidljivosti u svakoj partnerskoj zemlji.