Projekto veiklos

Pagrindinės veiklos

 • Tarptautinis koordinacinis susitikimas Portugalijoje, kuriame buvo patikslintos strategijos, darbo metodikos ir išsami informacija apie veiklą. Po 1 dalyvį iš kiekvienos organizacijos partnerės.
 • Vietinė veikla I: situacijos diagnozavimas ir analizė, gerosios patirties ekologinio ir darnaus turizmo bei socialinio verslumo srityje nustatymas ir rinkimas.
 • Trumpalaikis bendras darbuotojų mokymo renginys Graikijoje. Po 2 dalyvius iš kiekvienos organizacijos partnerės (jaunimo darbuotojai), trukmė 4 dienos + 2 kelionės dienos.
 • Trumpalaikis jungtinis darbuotojų mokymo renginys Ispanijoje. Po 2 dalyvius iš kiekvienos organizacijos partnerės (su jaunimu dirbantys darbuotojai), trukmė 4 dienos + 2 kelionės dienos.
 • Tarptautinis projekto susitikimas Kroatijoje, skirtas dalytis gerąja patirtimi, užbaigti VV1 rezultatus, parengti pažangos ataskaitą ir planuoti būsimą veiklą. Po 1 dalyvį iš kiekvienos organizacijos partnerės.
 • Vietinė Veikla II: internetinio turinio, skirto jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims, ekologinio ir tvaraus turizmo bei socialinio verslumo srityse kūrimas.
 • Mišrus jaunimo mobilumas Lietuvoje. Po 3 dalyvius kiekvienai partnerių organizacijai (18-30 m. jaunimas), trukmė 5 dienos + 2 kelionės dienos (Atšaukta).
 • Mišrus jaunimo mobilumas Portugalijoje. Dalyvaus 18 jaunų žmonių nuo 18 iki 30 metų. Trukmė 5 dienos + 2 kelionės dienos.
 • Baigiamasis susitikimas Portugalijoje, skirtas projekto įvertinimui. Po 2 dalyvius iš kiekvienos organizacijos partnerės, trukmė 2 dienos.
 • Vietinė Veikla III: mišraus mobilumo vertinimas, mišraus mobilumo produktų rinkimas, viešinimo renginiai kiekvienoje šalyje partnerėje.

Projekto rezultatai

 • Projekto daugiakalbė svetainė (pagal projekte dalyvaujančių institucijų kalbas), skirta dalytis gerąja patirtimi ir projekto rezultatais, integruota su specialia e. mokymosi platforma, kurioje bus internetiniai moduliai, skirti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijoms ugdyti ekologinio ir tvaraus turizmo bei socialinio verslumo srityse, ir kurioje vartotojai taip pat galės dalytis savo patirtimi, žiniomis ir teikti naujausią informaciją šia tema.
 • Knygelė su situacijos diagnoze ir analize, gerosios patirties ekologinio ir darnaus turizmo bei socialinio verslumo srityje nustatymu ir rinkimu, įkelta į projekto interneto svetainę.
 • Ekologinio turizmo ir socialinio verslumo vystymo priemonių rinkinys (pvz., verslo plano idėjos, tvarūs maršrutai, prieinami turistiniai paketai, reklaminė medžiaga, skaitmeninių produktų idėjos ir t. t.), parengtas mišraus jaunimo mobilumo metu, įkeltas į projekto interneto svetainę ir platinamas per viešinimo renginius bei įtraukiant vietos suinteresuotąsias šalis.