Projekto rezultatai

Knygelė "Heritage for Youth”

Šioje knygelėje pateikiama situacijos diagnozė ir analizė, ekologinio ir darnaus turizmo bei socialinio verslumo gerosios praktikos pavyzdžių iš šalių partnerių nustatymas ir rinkimas.

Peržiūrėkite knygelę internete!

Ekoturizmo ir socialinio verslumo vystymo priemonės

Šis ekologinio turizmo ir socialinio verslumo vystymo įrankių rinkinys buvo sukurtas mišraus mobilumo metu, kai jaunimas lankėsi Arcos de Valdeves, Portugalijoje.

Peržiūrėkite čia!