Kas yra Ekoturizmas?

Kas yra Ekoturizmas?

Sužinokite apie ekoturizmo reikšmę mūsų edukacinėje platformoje

Praplėskite savo žinias

Mokymosi erdvė

Ši mokymosi erdvė sukurta jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims, norintiems tobulinti pagrindines kompetencijas ekologinio ir tvaraus turizmo bei socialinio verslumo srityse.

Introduction on Ecotourism and Entrepreneurship
Welcome to Kaunas
Module on Erasmus+ Programme
Developing key competences of youth workers
Ecotourism as an educational tool

Keletas žodžių

Keletas žodžių

Apie mūsų projektą

Apie mūsų projektą

Skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų iš 7 skirtingų ES šalių mainus ir dialogą gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo bei socialinės įtraukties klausimais, ugdyti verslumo kompetencijas ekologinio ir darnaus turizmo srityje, taip pat tarpdisciplinines kompetencijas, reikalingas asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui bei aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Tik kartu galime išsaugoti savo kultūrą

Leiskite pristatyti mūsų partnerius

Sužinokite apie

Mūsų Naujausias Naujienos

Nepamirškite mūsų sekti

Socialiniai Tinklapiai

Drąsiai klauskite

Susisiekite su mumis