Εταίροι

Travelogue Associazione di promozione sociale

Στοιχεία επικοινωνίας

associazione.travelogue@gmail.com

Η Travelogue APS είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που δημιουργήθηκε στην Ούμπρια το 2010. Ο σύλλογος έκανε τα πρώτα του βήματα υλοποιώντας έργα προκειμένου να κάνει γνωστή την Ούμπρια και τις ομορφιές της στο τοπικό, εθνικό και διεθνές κοινό, με σκοπό τη προστασία και την ανάδειξη του τοπίου της Κεντρικής Ιταλίας και του πολιτισμού που το χαρακτηρίζει.

Σκοπός μας είναι να τονώσουμε την πολιτιστική ζήτηση και να ενισχύσουμε τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις παραγωγικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές τοπικές διακρίσεις. Ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν το αίσθημα του ανήκειν αυτής της περιοχής στην ευρωπαϊκή διάσταση και που ενθαρρύνουν το αίσθημα δεκτικότητας προς όλους τους λαούς και τους πολιτισμούς του κόσμου, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία γνώση, τις επαφές, την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ φορέων και ανθρώπων, μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

Οι κύριοι στόχοι του συλλόγου μας είναι:

 • Προώθηση της περιοχής της Ούμπρια και της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και φυσιολατρικής κληρονομιάς της, με τη συμμετοχή επίσης του ανθρώπινου και επαγγελματικού δυναμικού που ζει εκεί,
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των διαπολιτισμικών ανταλλαγών, του διαλόγου μεταξύ των γενεών, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της δια βίου μάθησης, μέσω μη τυπικών δραστηριοτήτων που συνεργάζονται με άλλους ιταλικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς,
 • Ενθάρρυνση της τοπικής διάκρισης, της “κουλτούρας της εργασίας” και της αυτοαπασχόλησης, των ευκαιριών απασχόλησης σε καινοτόμους τομείς, προώθηση της συνάντησης με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • Προώθηση της αυτονομίας των ατόμων που αναζητούν εργασία, της ικανότητας αυτοκαθοδήγησης και αυτοπροβολής στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη,
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και των ενηλίκων στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή, προκειμένου να προαχθούν οι βασικές δεξιότητες και η ενεργή γήρανση.

Το Travelogue συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ, σχολεία, τοπικές αρχές, εταιρείες και ευρωπαίους εταίρους για να διευκολύνει την ένταξη, να προάγει τη γνώση και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη.

Έχουν υλοποιηθεί πολυάριθμα ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας, του εθελοντισμού, της τέχνης, του τουρισμού, της σχολικής ένταξης.

EPRALIMA-Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.

Το EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L., είναι ένα Ιδιωτικό και Συνεργατικό Σχολείο, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας, στην περιφέρεια Viana do Castelo και στην περιοχή Minho Lima, πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Arcos de Valdevez, Ponte da Barca και Ponte de Lima. Το Epralima επικεντρώνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ προσφέρει Εκπαίδευση Νέων και μαθήματα κατάρτισης, μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και μαθήματα εξειδικευμένης τεχνολογίας επιπέδου V. Το Epralima προετοιμάζει νέους και ενήλικες για την άσκηση εξειδικευμένων επαγγελμάτων, αναπτύσσοντας μηχανισμούς που δημιουργούν στενότερους δεσμούς μεταξύ σχολείων και οικονομικών φορέων.

Στόχοι Epralima:

 • Συμβολή στην κατάρτιση των νέων και των ενηλίκων παρέχοντας τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται για εξειδικευμένους επαγγελματίες,
 • Ανάπτυξη μηχανισμών που διευκολύνουν και προωθούν τη συναλλαγή μεταξύ σχολείου και αγοράς εργασίας, προετοιμάζοντάς τους για μια επαρκή κοινωνικοοικονομική ένταξη,
 • Παροχή στους σπουδαστές μιας σταθερής κοινωνικοπολιτιστικής, επιστημονικής και τεχνολογικής κατάρτισης,
 • Προετοιμάζουν τους νέους και τους ενήλικες για την άσκηση ενός εξειδικευμένου επαγγέλματος,
 • Προώθηση, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς και ιδρύματα, της υλοποίησης ενός σχεδίου κατάρτισης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα ανταποκρίνεται στις ολοκληρωμένες αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
 • Αναγνώριση των δεξιοτήτων των ενηλίκων με επίπεδο εκπαίδευσης κατώτερο της δευτεροβάθμιας, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, στην αύξηση των δεξιοτήτων της τοπικής κοινότητας.

Η EPRALIMA έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία σε διακρατικά και κοινοτικά έργα.

InterMediaKT

Η InterMediaKT είναι μια ΜΚΟ με έδρα την Πάτρα, η οποία εργάζεται από το 2012 ως διαμεσολαβητής για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η Μεταφορά Γνώσης.

Οι Στόχοι μας

 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας, των νέων και των απασχολούμενων στον τομέα νεολαίας,
 • αποτελεσματική προαγωγή της γνώσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης δραστηριοτήτων,
 • προώθηση της επιστήμης και των προηγμένων τεχνολογιών ως εργαλείο για να γίνουν καλύτεροι πολίτες και πιο ανταγωνιστικοί επαγγελματίες,
 • στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω της απελευθέρωσης του δυναμικού του εναλλακτικού τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης,
 • την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προωθώντας την ισότητα των εθνικοτήτων, φύλων και ομάδων,
 • ενθάρρυνση της επαγγελματικής συμμετοχής, προσφέροντας ταυτόχρονα προγράμματα κατάρτισης για τις ευάλωτες ομάδες.

Friends of Europe Tisno

Στοιχεία επικοινωνίας

info@prijatelji-europe-tisno.hr

Το Friends of Europe Tisno είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2018. Ο σύλλογος συγκεντρώνει τοπικούς λάτρεις που επιθυμούν να διαδώσουν τις ευρωπαϊκές αξίες σε τοπικό επίπεδο και να προωθήσουν τη δική τους κληρονομιά σε ολόκληρη την ήπειρο. Ακολουθώντας τα θετικά παραδείγματα παρόμοιων συλλόγων από άλλες χώρες μέλη του Χάρτη των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινοτήτων, η ίδρυση του συλλόγου ήταν το επόμενο εύλογο βήμα για τη συμμετοχή του Δήμου Tisno σε αυτό το δίκτυο κοινοτήτων, μέλος του οποίου έγινε μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013.

Στόχος του συλλόγου είναι η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, η οργάνωση δραστηριοτήτων και η υποβολή αιτήσεων για έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινότητας, η βελτίωση των διεθνών σχέσεων και η δημιουργία σχέσεων με άλλους παρόμοιους συλλόγους και οργανισμούς.

Ένα από τα κύρια καθήκοντα του συλλόγου αφορά τη δυνατότητα των τοπικών πολιτών να δημιουργήσουν επαφές και φιλίες με πολίτες άλλων αγροτικών δήμων σε όλη την Ευρώπη μέσω της συμμετοχής και της διοργάνωσης συναντήσεων στις οποίες συμμετέχουν χώρες που ανήκουν τόσο στον Χάρτη των Ευρωπαϊκών αγροτικών κοινοτήτων, όσο και σε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όσο και μεμονωμένες πόλεις και δήμους.

Με την ίδρυσή του, ο σύλλογος Friends of Europe Tisno, σε συνεργασία με τον Δήμο Tisno, ανέλαβε την ευθύνη του συντονισμού των διεθνών επισκέψεων του δήμου (κυρίως εκείνων στο πλαίσιο του Χάρτη των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινοτήτων), καθώς και της διοργάνωσης συναντήσεων και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Asociatia pentru Tineret Emil Racovita 2000 Vaslui

Ο Σύλλογος Νέων “Emil Racoviţă 2000” ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001, με πρωτοβουλία μιας ομάδας νέων που επιθυμούσαν να προωθήσουν τις αξίες των ευρωπαϊκών δημοκρατικών θεσμών και να ενθαρρύνουν τις εθελοντικές δραστηριότητες σε μια κοινωνία όπου ο τομέας αυτός βρισκόταν μόλις στην αρχή του.

Ο σύλλογός μας συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς στην επαρχία Vaslui, όπως η Επαρχιακή Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού, η Επιθεώρηση Πολιτισμού, η τοπική αστυνομία, το Δημαρχείο κ.λπ. Τα περισσότερα μέλη του είναι μαθητές του “E. Racoviţă”. Θεωρητικό Λύκειο, καθηγητές, μηχανικοί, με τη νεότητα και τον ενθουσιασμό τους να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Ως εκ τούτου, τα μέλη του συμμετέχουν συνήθως σε συνεργασίες με σχολεία του νομού και με τις τοπικές δημόσιες αρχές σε μια σειρά έργων, προσθέτοντας την εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων εθελοντικών προγραμμάτων. Αν και η πλειονότητα των έργων έχει περιβαλλοντική αξία, το άνοιγμα των ενεργών μελών της προς όλους τους τύπους έργων έχει καταστήσει αυτή τη ΜΚΟ εξαιρετικά δυναμική και οι προκλήσεις κάθε έργου έχουν προσδώσει ένα μπόνους στην εμπειρία των νεαρών συμμετεχόντων της.

Από το 2001 μέχρι σήμερα, ο σύλλογος ανέπτυξε διάφορα έργα, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα, μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνή, εθνικά και τοπικά συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια σε συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να συμβάλει (μέσω μη τυπικών και άτυπων δραστηριοτήτων) στην εκπαίδευση των νέων της κομητείας Vaslui, υποστηρίζοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοήσουν και να γίνουν πιο υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Ο σύλλογος συνεργάζεται επίσης με γυμνάσια, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (όπως το Δημαρχείο, η Διεύθυνση Κοινωνικής Βοήθειας και Προστασίας του Παιδιού, ο Επαρχιακός Οργανισμός Απασχόλησης) προκειμένου να συμβάλει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων.

Aktyvistai

Ο Σύλλογος AKTYVISTAI ιδρύθηκε το 2013. Έχει έδρα το Κάουνας της Λιθουανίας. Την περίοδο εκείνη ο κύριος στόχος της AKTYVISTAI ήταν να συγκροτήσει μια παρέα που όχι μόνο θα υλοποιούσε το όραμά της και τις ιδέες της, αλλά και θα περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της μαζί, κάνοντας κάτι πιο ουσιαστικό & πιο υγιές για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, την κοινότητα και τη χώρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος προωθεί κυρίως την ανάπτυξη της νεολαίας, την κινητικότητα των νέων και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής, τη διάδοση των ιδεών της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης ως εργαλείου διαπολιτισμικής μάθησης και αυτοανάπτυξης. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός όχι μόνο για τη νεολαία, αλλά για όλους όσους αρέσκονται σε έναν ενεργό τρόπο ζωής, είναι θετικοί, αναζητούν φίλους ή θέλουν να διδάξουν ή να μάθουν κάτι καινούργιο.

Οι κύριες δραστηριότητες της Aktyvistai είναι η υλοποίηση διαφόρων ιδεών μέσω του εθελοντισμού ή μέσω των διαφόρων κονδυλίων και έργων. Παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι δράσεις έργων, όπως η φιλοξενία εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων, καθώς επίσης και η διοργάνωση διεθνών συναντήσεων, διακοπών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με πολύ καλή διάθεση και ατμόσφαιρα. Τα θέματα ποικίλλουν πολύ, από το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό ή την υγιεινή ζωή.

Το δίκτυο επαφών της οργάνωσης συνδυάζει πάνω από μερικές χιλιάδες, διαφορετικού είδους, ενεργούς ανθρώπους σε όλη τη Λιθουανία και την Ευρώπη. Η Aktyvistai συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο ΜΚΟ βιωματικής μάθησης (IELN) και στο επιχειρηματικό διηπειρωτικό παγκόσμιο δίκτυο BNI. Επιπλέον, ανήκει στο δίκτυο του ιδρύματος ANNA LINDH.

AS. INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN

Η Asociación Iniciativa Internacional Joven (Ένωση Διεθνούς Πρωτοβουλίας Νέων) είναι μια ΜΚΟ από τη Μάλαγα (Ισπανία) που δημιουργήθηκε το 2003 από μια ομάδα νέων οι οποίοι αφού συμμετείχαν σε διεθνή προγράμματα και δραστηριότητες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι εμπειρίες ήταν πολύ σημαντικές αλλάζοντας τη ζωή τους. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να τα μοιραστούν με άλλους νέους, συλλογικότητες και ενώσεις, για να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και ανταλλαγές, εκμάθηση γλωσσών, εθελοντική εργασία, ευαισθητοποίηση, ανεκτικότητα και σεβασμό για άλλους πολιτισμούς κ.λπ. συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων και των ενηλίκων.

Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι:

 • Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχεδίων, προγραμμάτων και έργων που επηρεάζουν το όφελος των νέων και των ενηλίκων,
 • Βελτίωση της κατάρτισης των υπαλλήλων, του τεχνικού προσωπικού, της νεολαίας και άλλων ατόμων που ασχολούνται με την κοινωνία, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,
 • Ενίσχυση της ένταξης και της ανάπτυξης των πολιτών σε διάφορα επίπεδα: κατάρτιση, απασχόληση, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, υγεία, αθλητισμός, γλώσσες και διαπολιτισμική μάθηση,
 • Συμβολή στην αναπτυξιακή συνεργασία των φτωχότερων χωρών και των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού.

Για να το επιτύχει, η Iniciativa Internacional Joven (AIIJ) διεξάγει μελέτες, έρευνες και δραστηριότητες, συνεργάζεται με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία σχεδίων και προγραμμάτων για τη νεολαία και σχεδιάζει μαθήματα κατάρτισης, δραστηριότητες και εργαστήρια σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Κύριοι τομείς και κοινωνικο-εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο οργανισμός:

 • Τέχνη και Δημιουργικότητα,
 • Η Συμμετοχικότητα και ο Εθελοντισμός,,
 • Αθλητισμός και υγιής ζωή,
 • Ισότητα των φύλων,
 • Προσωπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα,
 • Κουλτούρα της ειρηνικής και διαπολιτισμικής ζωής.

Η μεθοδολογία βασίζεται στη μη τυπική εκπαίδευση, στην παιδαγωγική της απελευθέρωσης του Paulo Freire και στη συναισθηματική νοημοσύνη.