Αποτελέσματα του έργου

Φυλλάδιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη Νεολαία

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει την περιγραφή και την ανάλυση της κατάστασης, τον εντοπισμό και τη συλλογή καλών πρακτικών στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τις χώρες εταίρους.

Ελέγξτε το φυλλάδιο online!

Εργαλεία για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Αυτή η συλλογή εργαλείων για τον “Οικοτουρισμό και την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας”, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της μικτής κινητικότητας για νέους στο Arcos de Valdeves της Πορτογαλίας.

Δείτε αυτό εδώ!